Suomen talous tarvitsee nyt kasvuloikan

Vuoden 2024 talousarvioehdotus on 11,4 miljardia euroa alijäämäinen, ja valtio ottaa velkaa yli 10 miljardia. Hallituksen päättämistä sopeutustoimista huolimatta alijäämä kasvaa yli kolmen prosentin.

Julkisen talouden tilanne on vakava, ja näkymiin sisältyy epävarmuutta. Samalla ilmaisen rahan aika on ohi, ja kohonneet korot lisäävät valtion velanhoitokustannuksia tuntuvasti. Ensi vuodelle korkoihin budjetoidaan jo yli 3 miljardia euroa. Talouden liikkumavara kaventuu, kun lisää lainaa tarvitaan jo kasvaneista velanhoitokustannuksista suoriutumiseen. Tämä kaikki puolestaan heikentää kykyä rahoittaa hyvinvointipalveluita nyt ja tulevaisuudessa.

Tätä taustaa vasten pitäisi olla selvää, että kehityskulku on korjattava ja taloudenpito palautettava raiteilleen. Menoja on välttämättä priorisoitava, ja menokurin ylläpitämiseksi hallitus palauttaa kehysmenettelyn.

Rakenteellisena haasteena on vielä työikäisen väestön väheneminen. Vaikka maahanmuuttoa tarvitaan harkiten, väestöllistä huoltosuhdetta ei tule pyrkiä korjaamaan sellaisella maahanmuutolla, joka tosiasiassa kuormittaa taloudellista huoltosuhdetta entisestään ja aiheuttaa vielä lisäksi päälle muita kroonisia ongelmia.

Talouskurimuksesta pääsemiseksi on välttämätöntä saada aikaan kasvua. Vaikka tämänhetkinen suhdanne on heikko, myllerrys niin kansainvälisessä politiikassa kuin teknologiakehityksessä avaa myös huomattavia kasvun mahdollisuuksia erilaisilla liiketoiminta-alueilla ja markkinoilla. Suomessa on osaamista ja yrityksiä monilla tällaisilla aloilla.

Mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää panostuksia ja riskinottoa. Parlamentaarisesti sovittu ja hallitusohjelmaan kirjattu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan investointien kasvattaminen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä on erittäin kunnianhimoinen taso. Itse TKI-rahoituksen tavoitetaso on siis riittävä, mutta sen varaan ei voi tuudittautua. Elinkeino- ja innovaatiotoiminnassa on monen monta muutakin asiaa, jotka on saatava eteenpäin.

(Kolumni on julkaistu Tamperelaisessa 20.12.2023.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.