Rajalain tarkoitus on kansallinen turvallisuus

Viime kaudella rajavartiolakia uudistettiin siten, että rajanylityspaikkoja voidaan tietyin edellytyksin sulkea ja kansainvälisen suojelun haku esimerkiksi välineellistetyn maahantulon kaltaisessa poikkeustilanteessa keskittää yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan. Valtiolla on mahdollisuus päättää rajanylityspaikkojen määrästä ja sijainnista. Uudistukset osoittautuivatkin välttämättömiksi ehkä pikemmin kuin moni tuolloin aavistikaan.

Sisäministeri Mari Rantasen johdolla hallitus on jatkanut toimenpiteitä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Uudella valmistelussa olevalla esityksellä pyritään varautumaan maahantulon välineellistämisen vakavimpiin tilanteisiin sekä torjumaan Suomeen kohdistettua painostamista. Lakiesityksen hyväksymiseen tarvitaan laajaa kannatusta eduskunnasta.

Lakiluonnoksessa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvosto voisi rajoittaa turvapaikkahakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Lausuntokierroksella olleen esityksen mukaan tarve rajoituspäätökselle todettaisiin yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, ja sen voisi tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan. Sääntely olisi sovellettavissa vain välineellistetyn maahantulon vakavissa tilanteissa.

Rajoituspäätöksessä tarkoitetulla alueella hybridivaikuttamisen välineenä olevan maahantulijan maahanpääsy estettäisiin. Viranomainen voisi tapauskohtaista harkintaa käyttäen kuitenkin ottaa vastaan hakemuksia tietyissä poikkeustapauksissa. Sääntely ei vaikuttaisi kansainvälisen suojelun hakemiseen muilla kuin päätöksessä määritellyillä alueilla.

On tärkeää huomata, että mikäli pystymme estämään välineellistetyn maahantulon oikeasuhtaisella lainsäädännöllä, estämme siten jo ennalta välikappaleina käytettyjen ihmisten hyväksikäytön.

Lakiesitys ei liity maahanmuuttopolitiikkaan, vaan sen tarkoituksena on nimenomaan vastata Venäjän hybridiuhkaan ja turvata sisäinen turvallisuutemme.

(Kolumni on julkaistu Tamperelaisessa 8.5.2024.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.